Ктиторски натпис у манастиру Велуће о обнови 1833. године

У раду је објављен ктиорски натпис о обнови манастира Велуће 1833. године. Коришћењем тог натписа и неких других извора покушано је да се одговори на питање када је цркве поново постала појушча и то најпре као мирска црква а затим као манастир.

Илустрација преузета са стране 129 ауторовог текста.

И после више од шест деценија истраживања манастира Велуће ocтajy још увек примамљива не само због питања од којих ce обично полази y приступу једном средњовековном уметничком делу, ко je и када цркву подигао и каква je Манастир Велуће била њена историја, ко је био ктиторов сизерен у време подизања црквеног храма, већ и због тога што ни историја овог храма на почетку XIX века није расветљена. Наиме, постоје различити подаци о томе када је манастир обновљен, а има и других недоумица. У једном недавно објављеном раду позабавили смо се средњовековном историјом манастира, а овог пута ћемо покушати да уз помоћ ктиторског натписа из 1833. године разрешимо нека питања везана за историју овог храма на почетку XIX века.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР