Манастири Левча лек за душу и тело

У раду је дата историја манастира Ралетница, Денковца, Прерадовац и Манастирка смештених у Левчу недалеко од Рековца. Поред историје представљена су и предања везана за ове манастире који у неким случајевима имају историјску подлогу. У раду је дата кратка историја манастира Саринац као и биографија протосинђела Николаја Младеновића рано преминулог старешине манастира. Посебна пажња је посвећена улози ових манастира у народном лечењу болесника.

Фотографија преузета са стране 13 ауторовог текста

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР