Манастири окружја гургусовачког у првој половини XIX века

Митолошки зборник 40, Рача 2018, 67 - 86
У раду је дата кратка историја једина два “жива” манастира у гургусовачком окружју у време ослобађања од османске власти и то манастира св. Тројице и манастир св. Арханђела код Пирковца. Дата је њихова историја до негде средине XIX века као и списак познатих монаха до тог времена.

Фотографија преузета са стране 85 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР