Манастир Раковица

У раду су, након кратког историјата манастира Раковице, дати натписи који се налазе у овом манастиру покрај Београда. Највећим делом реч је о надгробним натписима чланова породице Обреновић, као и неких монаха из самог манастира. Дат је и ктиторски натпис о обнови манастира Тресије на Космају кога су oбновили монаси манастира Раковице.

Илустрација преузета са стране 87 ауторовог текста.

Mанастир Раковица се налази пола сата хода од Топчидера, а на два сата од Београда идући уз Топчидерску реку. Манастир лежи, повише села Кнежевца, између пошумљених брда на речици Раковици, притоци Топчидерске реке. Храм jе црква „св. безплотни сил Михаила и Гаврила”, али се сабор купио на велику Госпођу (15/28. августа).

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР