Научни допринос археолошких истраживања Ивана Степановича Јастребова на територији Косова и Метохије

У раду се говори о научном доприносу руског конзула Ивана Степановича Јастребова за време службовања у Призрену. Поред својих дипломатских активности, он је био и истраживач, путописац, археолог, који је обиласком терена у широј околини Призрена, места у којима је словенски живаљ чинио већи проценат, забележио постојање трагова материјалне културе на терену, те самим тим оставио драгоцене податке који чине полазну основу за свака будућа археолошка истраживања.
Аутори: Марија М. Савић и Небојша Ђокић

Фотографија преузета са Википедије.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР