Неколико краћих прилога из историје Врања

У раду је дато неколико кратких прилога из историје Врања и ближе околине. Најпре су дата неколико путописа из XVI, XVII и XVIII века, затим је разматрана могућност да се врањска тврђава звала Голубац или Голубиња, покушано је тачније датовање Вукановог освајања Врања и коначно дата је историја врањске цркве Св. Петке некдашње Крстасте џамије.

Фотографија преузета са стране 184 ауторовог текста

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР