Нови извори за историју цркве у Горовичу

Аутори: Небојша Ђокић и Оливера Думић

Шумадија обилује сакралним споменицима који још увек стрпљиво и достојанствено чекају да буду представљени стручним круговима и широј јавности. Један од њих је и некадашњи манастир Преображења Господњег – а касније мирска црква – код Горовича, у непосредној близини Жабара. Премда је о цркви већ писано у два наврата (додуше, сасвим кратко), ни у једном случају нису коришћена сва објављена – а још мање необјављена документа и списи. Како смо у Архиву Србије недавно пронашли неколико значајних докумената о овом манастиру из времена прве владавине књаза Милоша, то верујемо да су се стекли услови да овом приликом укратко испричамо историју овог храма.
На месту Ћуковац, на гробљу крај Ћуковачког потока, стоји напуштена и оштећена црква посвећена Преображењу Господњем, по предању – задужбина деспота Стефана Лазаревића. Занимљиво је да народно предање везује за деспота Стефана и оближње насеље.

Илустрација преузета са стране 31 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР