Прешево и околина у духовној историји српског народа

За време тридесетогодишње управе Српском црквом, у време патријарха Германа основане су нове епархије: Источноамеричка и канадска, средње западноамеричка и западноамеричка (1963), западноевропско – аустралијска (1969), аустралијска (1973), врањска (1975), канадска (1983) и бихаћко – петровачка (1990). Ако не рачунамо, крушевачку и ваљевску епархију врањска епархија је најмлађа епархија Српске православне цркве на простору Републике Србије. Многи је сматрају и уопште младом епархијом која нема дубоке корене у историји српског народа. Као што ћемо даље видети то ни најмање не одговара стварности. Напротив.

Илустрација преузета са стране 103 ауторове књиге.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ
За издавача
Ненад Соколовић
Рецезенти
проф др Предраг Драгојевић
др Момчило Исић, научни савтеник
др Иивица Тодоровић, научни саветник
Уређивачки одбор
др Момчило Исић, научни саветник, проф др Голуб Јашовић, проф др Предраг Драгојевић, др Бранко Надовеза, научни саветник, проф др Радован Радовановић, др Ивица Тодоровић, научни саветник, др Мирослав Поповић, научни сарадник, др
Кристиан Јерић, мр Зоран Вучић, мр Небојша Ђокић, Ненад Соколовић, Оливера Думић, Ненад Васковић.
Стручни редактори
Оливера Думић
Никола Миловић
Адреса издавача
Историјски архив Крушевац, Мајке Југовића 6, 37000 Крушевац
Штампа: Еселоге доо
ISBN 978-86-81796-10-8
Тираж: 200 примерака

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР