Прилог историји гургусовачке цркве у XIX веку

Митолошки зборник 40, Рача 2018, 193 – 208

У раду је дата кратка историја књажевачке цркве у XIX веку. Посебна пажња је посвећена изградњи саме цркве као и њеном освећењу. Скренута је пажња и на податак да су у Гургусовцу крајем XVIII и почетком XIX века постојале две џамије од којих једна са значајним вакуфом који наследила црква захваљујуће чему је била једна од најбогатијих цркава у Србији у XIX веку.

Илустрација преузета са стране 198 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР