Планина Копаоник спада у српске планине и то у централну групу. Ова група се простире између Јужне Мораве, Скопске котлине, Лепенца, Ситнице, Ибра и Западне Мораве. Поред Копаоника у ову групу спадају, од важнијих планина, и Црна Гора (Скопска), Кукавица и Велики и Мали Јастребац. Од мањих планина у ову групу спадају: Видојевица, Пасјача, Радан, Козница, Гољак, Андровачка планина и Жеговац. На овом простору има и неколико поља и котлина од којих су важнија: Гњиланска котлина, Мало Косово, долина реке Топлице, Лесковачко поље и Врањско поље.

Аутори текста: Владан Савић и Небојша Ђокић

Фотографија преузета са стране 17 ауторовог текста.

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ
За издавача
Ненад Соколовић
Рецезенти
проф др Предраг Драгојевић
др Момчило Исић, научни савтеник
др Ивица Тодоровић, научни саветник
Уређивачки одбор едиције
др Момчило Исић, научни саветник, проф др Голуб Јашовић, проф др Предраг Драгојевић, др Бранко Надовеза, научни саветник, проф др Радован Радовановић, др Ивица Тодоровић, научни саветник, др Мирослав Поповић, научни сарадник,
др Кристиан Јерић, мр Небојша Ђокић, Ненад Соколовић, Оливера Думић, Ненад Васковић.
Стручни редактори
Оливера Думић
Никола Миловић
Адреса издавача
Историјски архив Крушевац, Мајке Југовића 6, 37000 Крушевац
ISBN 978-86-81796-08-5
тираж: 300 примерака
Штампа: SaTCIP doo, Врњачка Бања

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР