Цркве и манастири јужног Јухора

У раду је дат кратак преглед цркава и манастира јужног Јухора. пажња је, овог пута, углавном посвећена њиховој историји док је архитектури, иконостасима иживописима посвећено мање пажње јeр је остављено за следећи рад.

Рад израдили: Небојша Ђокић, Слађана Митровић

Фотографија преузета са стране 41 ауторовог текста.

О Јухору је први озбиљније писао Јован Мишковић још давне 1882. године. Пошто је тај његов рад прилично тешко доступан а у много чему је битан за изучавање Јухора даћемо овде његове најважније делове. Ево шта он каже о Јухору…

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР