Цркве у околини Сврљига саграђене до Првог светског рата

У тексту су побројане и описане цркве, у околини Сврљига, саграђене до Првог светског рата. Обрађени су храмови: манастир Св. Арханђео (рашинска црква) и цркве лалинска, изворска, црнољевачка, нишевачка, манојличка и грбавачка. Посебна пажња је посвећена манастиру Св. Арханђела као најзначајнијем духовном центру сврљишког краја

Фотографија преузета са сајта https://crkva.svrljig.rs/

У време пописа цркава и манастира у Књажевини Србији 1836. године, у околини Сврљига су постојала само 3 црквена храма: манастир Св. Арханђела и цркве у Извору и Црнољевици. Петнаест година касније, 1851. године, било их је шест: Рашинска (манастир Св. Арханђела), Лалинска, Нишевачка, Изворска, Црнољевачка и Манојличка. Када је Мачај писао о Књажевачком округу 1866. године појушче су биле исте те цркве као и 1851. године. Мачај наглашава да је Св. Ранђелска црква некада била манастир. Свештеници у Сврљишком срезу су живели у Нишевцу, Пирковцу, Извору, Грбавчу, Лозану и Црнољевици.

Рад израдили: Небојша Ђокић и Слађана Митровић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР