Јован Владимир

У раду је дата биографија Јована Владимира, као и житија, култ и предања везана за њега. Набројана су и књижевна дела у којима се јавља овај српски средњовековни владар.

Фотографија преузета са Википедије (Unknown authorUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons)

Јован Владимир је релативно рано ушао у историографију а постоји и доста радова о његовом животу и раду. Споменимо само четири капиталне публикације: Николај Велимировић, Читанка о Светом краљу Јовану Владимиру, Београд 1925; Чедомир Марјановић, Свети Јован Владимир, Београд 1925; Василије Лукић, Пречиста Крајинска, први словенски споменик у Црној Гори, Цетиње 1974 и Јован Пламенац, Свети Јован Владимир у своме и нашем времену, Бар 2012. Поред њих о Јовану Владимиру су писали и Стојан Новаковић, Јиречек, Острогорски, Тибор Живковић, Џон Фајн…

Рад израдили: Небојша Ђокић и Слађана Митровић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР