Јухорскa чтенија – Звезде над Јухором

Тематски зборник групе аутора под насловом: “Јухорскa чтенија – Звезде над Јухором”

Издавач:
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ – УДРУЖЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ ЛОГОС СВОЈНОВО

За издавача:
Ненад Соколовић
Ненад Васковић

Уредници:
др Дмитар Атанасов
проф др Голуб Јашовић
проф др Предраг Драгојевић
др Ивица Тодоровић
др Иван Бецић

Уређивачки одбор:
др Момчило Исић, научни саветник, др Дмитар Атанасов, PhD Ercan Karakoç, Assoc. Prof, проф др Голуб Јашовић, проф др Предраг Драгојевић, др Бранко Надовеза, научни саветник, проф др Радован Радовановић, др Ивица Тодоровић, научни саветник, проф др Дејан Антић, PhD Ali Serdar Mete, др Иван Бецић, виши научни сарадник, др Срђан Ж. Словић, виши научни сарадник, др Мирослав Поповић, научни сарадник, др Катарина Вучић, др Кристиан Јерић, Костянтин Рахно, старший науковий співробітник, мр Зоран Вучић, мр Небојша Ђокић, А. В. Калиниченко, кандидат iсторичних наук, асистент, Ненад Соколовић, Оливера Думић, мр Методије (Марковић), Ненад Васковић.

Стручни редактори:
Оливера Думић
Никола Миловић

Адреса издавача:
Историјски архив Крушевац, Мајке Југовића 6, 37000 Крушевац

ISBN 978-86-80836-37-9

Тираж: 200 примерака
Штампа: SaTCIP doo, Врњачка Бања

Фотографија преузета са стране 12 овог зборника.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР