Крагујевац и околина од првог помена до Првог српског устанка

Mодерна историја Србије тешко да се може замислити без Крагујевца, посебно у XIX веку, када је његов значај битно превазилазио локалне оквире. Идући уназад, од најславнијег, престоничког периода (1818-1841), слика Крагујевца је све тамнија, до непрепознавања. Сазнања историје и археологије о средњем веку на тлу Шумадије су недовољна, неповезана и подложна стереотипима. Археолошки налази сведоче о даљој прошлости овог предела, али не доносе ниједан поуздан податак за прецизније датовање настанка насеља Крагујевац, које се нашло у окружењу познатијих утврђења и градова као што су Борач, Островица, Сребрница, Градац. У раду смо представили кратак историјат Крагујевца и његове околине од средњег века до почетка Српске револуције.

Илустрација преузета са стране 24 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР