Насељавање Влаха у Браничеву у XVIII веку

Рад израдили: Небојша Д. Ђокић (Центар за војно политичке студије) и Оливера Думић (Генералштаб Војске Србије)

У раду је обрађено досељавање Влаха у долину Млаве током XVIII века. Посебна пажња је посвећена покушају реконструкције правца којим је насељавање ишло и одређивању хронологије. Тачно је одређен и датум насељавања неких влашких села.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР