Попис цркава и манастира у Књажевини Србији 1836 – 37 (епископије ужичка и шабачка)

По завршетку оружаних борби за време Другог устанка, потискивањем турске власти и преговорима чињеним са Портом, изграђивани су темељи нове српске државе. Искористивши ситуацију која је била створена, препуштањем унутрашње управе земље од стране Турака, кнез Милош је приграбио сву власт у Србији. Он није желео да у управљању Србијом буде од било кога ограничен, особито од својих дојучерашњих сарадника, других устаничких старешина.
Милош је у своје руке узео пуну власт у земљи, ослободивши се при том и својих противника, чак и по цену лишавања живота, како је то учинио са Карађорђем, кнезом Симом Марковићем и војводом Петром Молером. Завођењем строгих мера он је почео да гуши народно незадовољство произашло из система његове владавине.

Фотографија преузета са стране 29 ауторовог текста.

Аутори: 
Небојша Ђокић и Бранко Надовеза

Издавачи: 
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КРУШЕВАЦ
УДРУЖЕЊЕ ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ ЛОГОС СВОЈНОВО

За издавача:
Ненад Соколовић
Ненад Васковић

Рецезенти:
проф др Предраг Драгојевић
др Момчило Исић, научни савтеник

Уређивачки одбор:
др Момчило Исић, научни саветник, проф др Голуб Јашовић, проф др Предраг Драгојевић, др Бранко Надовеза, научни саветник, проф др Радован Радовановић, др Ивица Тодоровић, научни саветник, др Мирослав Поповић, научни сарадник, др Катарина Вучић, др Кристиан Јерић, мр Зоран Вучић, мр Небојша Ђокић, Ненад Соколовић, Оливера Думић, Ненад Васковић.

Стручни редактори:
Оливера Думић
Никола Миловић

Адреса издавача:
Историјски архив Крушевац, Мајке Југовића 6, 37000 Крушевац

ISBN 978-86-81796-03-0.

Тираж: 200 примерака
Штампа: SaTCIP doo, Врњачка Бања

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР