Цркве у Сибници, Рогачи и Стојнику у XVIII и XIX веку

Рад израдили: Небојша Д. Ђокић (Центар за војно политичке студије Београд) и Оливера М. Думић (Београд)

У раду је дата кратка историја цркава у Сибници, Рогачи и Стојнику у XVIII и XIX веку. У односу на досад публиковане прилоге о овим црквама дата је потпуно нова до сада не коришћена архивска грађа захваљујући чему су решене неки недоумице које су постојале у вези са историјом ових цркава у датом временском периоду.

Фотографија преузета са Википедије: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiki_%C5%A0umadija_IX_Crkva_Sv._Nikole_(Sibnica)_344.jpg

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР