Предавања из 2019. године

13. децембар 2019.

15 . новембар 2019.

8. новембар 2019.

18. октобар 2019.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР