Радионица знања

План и програм рада креативне радионице Занимљва традиција

Одељење: РАДИОНИЦА ЗНАЊА И ВРЕДНОСТИ ТРАДИЦИОНАЛНЕ КУЛТУРЕ – ПРОГРАМ 1

Циљ радионице је да полазницима приближи вредности српске народне традиције и да им кроз учење и игру на једноставан и занимљив начин прошири познавање народне материјалне и духовне културе. Планирано је да се на часовима са ученицима од петог до осмог разреда обрађује празнични и свакодневни живот, породичне и групне свечаности како на селу тако и у граду, затим, однос према раду, слободном времену, моралне вредности које су пропагиране у традиционалном друштву, живот у заједници, однос појединца и заједнице, место детета у породици, однос према ауторитетима, односи међу половима. Желимо да заједно дођемо до закључака о утицају који народна традиција има у савременом животу као и о односу и утицају савременог живота на урушавање и/или афирмисање традиционалних вредности. Радионица подразумева активно учешће ученика у виду расправа, писања литерарних радова, самосталних и групних истраживања, прављења самосталних презентација, представа и изложби. Наша намера је да се код ученика развије позитиван однос према вредностима наслеђа српске традиционалне културе и свест о потреби њеног очувања.

Изучавањем горе наведених тема може се доћи до одговора на многе проблеме које савремени начин живота поставља пред младе људе. Садржаји радионица указаће на позитивне вредности које српска народна традиција носи, етику појединца и заједнице, чиме би се, надамо се формирао добар подстицај за самоодређење у оквиру сопственог културног наслеђа.

Програм радионице намењен је ученицима од V-VIII разреда, садржај се може мењати у сарадњи са полазницима, у зависности од њихових интересовања и потреба. Намера нам је да се створи подстицајно окружење у коме ће полазници откривати и развијати своје таленте, унапредити комуникацију и стећи одређене вештине што ће им бити од значаја у даљем школовању. Планирано је да се у наш рад укључе и гости предавачи, стручњаци различитих области, како би радионице биле садржајније и кроз мултидисциплинарностдопринеле већој информисаности полазника. Провера усвојеног знања вршила би се кроз једномесечне квизове у којима би се такмичиле групе полазника. На крају школске године полазници би представљали своје радове кроз заједнички пројекат у виду зборника, самосталног предавања, представе или неке друге изражајне форме. Планирано је да се двочаси (90 минута плус пауза и припрема за рад) одржавају једном недељно. Уколико се током рада покаже да је бољи систем одржавања радионице два пута недељно по један час (укупно 60 минута са паузом и припремом за рад), узећемо то у обзир и радићемо како је деци лакше. У зависности од броја полазника, могуће је формирање група по годиштима. Цена на месечном нивоу би била око 1500 динара по полазнику. Никакво предзнање полазника није потребно осим њихове жеље и воље да се друже и да крозовакав вид додатне наставе долазе до заједничких решења и закључака о важности породице, култури и одрастању и да стечено знање, мишљења и ставове представе вршњацима, родитељима и широј заједници у форми за коју се определе.

У наставку текста биће предсављене теме радионице које би се обрађивале у једном полугодишту школске године.

ПРВИ МЕСЕЦ
Значај празновања у српској народној традицији. Примери прослава Божићних празника у оквиру српског културног простора. Улога деце у породичним прославама и сеоским и градским свечаностима. Предмети који се користе у прославама њихова празнична и свакодневна употреба, симболика празничне трпезе, анализа народних песама везаних за Божић.
ДРУГИ МЕСЕЦ
Породица, значај породице и породичних вредности у прошлости и данас. Традиционални начин прослављања празника везаних за живот и одрастање појединца: рођење, крштење, удаја, женидба, испраћај у војску. Прекретнице у животу појединца, осврт на савремени начин прослављања празника везаних за појединца и значај прослава мале и велике матуре и пунолетства. Разлике у одрастању у сеоској и градској средини, значај породице и шире заједнице у одрастању.
ТРЕЋИ МЕСЕЦ

Свакодневни живот, слободно време, хоби

Дечје игре у прошлости, значај усменог народног стваралаштва за духовни развој детета у прошлости. Улога религије, култ предака и крсна слава. Заступљеност наведених елемената традиционалне културе у одрастању данас.

Како деца данас проводе своје слободно време? Шта је одмор за њих? Шта је то конструктивно и квалитетно проведено слободно време? Колико времена проводе пред ТВ-ом? Колико имају изграђен критички однос према садржајима на телевизији?

Анализа ТВ реклама, видео спотова, садржаја неких филмова и ТВ серија, reality show-a – какве поруке примамо? Да ли их несвесно прихватамо? Расветљавање позитивних и негативних утицаја медија.

ЧЕТВРТИ МЕСЕЦ

Православље и религије у Србији, проблем секти и духовна манипулација.

Знања и вредности традиције спрског православног народа и обичаји у вези са великим православним празницима. Који су позитивни а који су негативни модели понашања и моралних концепата који постоје у православљу? Колики и какав је значај породице у православљу? Како се у православљу посматрају мушко-женски односи и ступање у брак?

Које су друге религије и вероисповести присутне у Србији и шта о њима знамо?

ПЕТИ МЕСЕЦ

Споменици културе, појам материјалне културе.

Шта су по њима споменици културе? Која светска чуда познају? Које им се грађевине свиђају? Увод у теорију материјалне културе Србије и споменичком културном наслеђу.

Обилазак музеја, Завода за заштиту споменика културе, самих споменика културе у Београду.

Презентације познатих УНЕСКО-вих сајтова из Србије, региона и света.

ШЕСТИ МЕСЕЦ

Утврђивање стечених знања и припрема презентовања радова насталих током другог полугођа на радионици. Интерактивна представа за родитеље и децу, изложбе радова и конкурс литерарних радова на задату тему из обрађиваних целина.

Овај план и програм рада је подложан корекцијама и промени у складу са потребама и жељама полазника.

План осмислила: Маја Марјановић
СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР