Занатство у Крушевцу и околини у 14. и 15. веку, прилог проучавању занатства у средњовековној Србији

Последње деценије 14. и прве 15. века, време у ком Крушевац доживљава свој пуни процват, одностно време кнеза Лазара и његових наследника карактерише даљи економски полет, заснован на успону рударства и трговине, као и убрзан развој градског живота.
Ризница

Фотографија: рад Наташе Стајић – Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР