Збирна повеља краљева Милутина и Стефана Душана Хиландару

Збирна повеља представља компилацију неколико повеља краљева Милутина и Стефана Душана издатих Хиландару. У оквиру овог акта, налази се и прва пописна повеља краља Милутина, која садржи и потврду дарова његових претходника, па се тако у збирном акту набрајају и бројни поседи дати Хиландару од времена Стефана Немање до Стефана Душана, закључно са подлагањем дарова севастократора Хреље истом манастиру. Мада су подаци највећим делом веродостојни, а акт изгледа не садржи чак ни интерполације, непотпун потпис краља Душана, отвара питање правог аукторства ове повеље. У сачуваном облику, повеља није могла да изађе из владарске канцеларије, те је свакако настала у самом Хиландару, а ради извесних потреба манастира. Стога иста представља дипломатички фалсификат аутентичне садржине.

Фотографија преузета са  Википедије: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hilan2.jpg

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР