Три нова текста и два зборника радова

Објављујемо три нова ауторска текста:

Етнолошко-правни прилог разматрању и превазилажењу проблема беле куге код Срба
 – аутора Николе Демоње и Ивице Тодоровића,

Српски мит – прилог општем сагледавању основних образаца и кодова
 – аутора Ивице Тодоровића, и

Трагом (не)заборављених простора и стаза српског северо(истока)
 – аутора Ивице Тодоровића.

Такође смо додали два зборника радова – Српски исток некад и данас: археологија, етнологија, историја и лингвистика – Књига XXII, ЕТНО-КУЛТУРОЛОШКИ ЗБОРНИК за проучавање културе источне Србије и суседних области (Сврљиг 2019) и – Крушевац и околина у историји српског народа (Крушевац, 2019).

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР