Алексинац и околина у прошлости

Зборник радова са међународног научног скупа одржаног 3. септембра 2016. године у Алексинцу.

Преданим радом генерација истраживача, љубитеља историје и
сродних научних дициплина, до сада су у Алексинцу одржана два научна скупа (1996, 2006). Високо уважавајући досадашња постигнућа, овај трећи по реду скуп и зборник радова, имају намеру да у широком хронолошком оквиру од праисторије и антике, преко средњег, раног модерног, модерног и савременог доба укажу на место и значај Алексинца у старим цивилизацијама, али и да расветле његову улогу у обновљеној српској држави као и у југословенским заједницама.

Илустрација преузета са стране 369 зборника.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР