Варвари са Дунава

Новооткривено насеље у бачком Чуругу из I – IV века нове ере упућује на словенску материјалну културу! 

– Историја тапка у месту

Стара насеља на тлу Војводине мало су истраживана. Десило се овог лета да су археолози Музеја Војводине позвани да спроведу заштитна истраживања у Чуругу у Бачкој, на локалитету Стари виногради, угроженом радом оближње циглане. Том приликом дошло је до неочекиваног открића. Станка Трифуновића, археолога Музеја Војводине из Новог Сада, питамо у чему је реч.
Открили смо изузетно налазиште – насеље које се простире на десет хектара површине, прво насеље из периода од I до IV века нове ере, са простора ван Римског царства, за које знамо. На само хиљаду метара квадратних, колико смо овог лета стигли да истражимо, пронађено је педесет објеката, што стамбених, што економских. Ту су полуземунице укопане по један метар у земљу, квадратне основе (3×3 или 4×4 метра), са крововима на две воде. Уз њих су нађени трапови за чување хране, најчешће жита.

Фотографија преузета са стране 1 ауторовог текста.

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР