Вреочани у ратовима 1912 – 1918

(забележио Драга Лукић)

Црквена општина Вреоци (Вреоци, Цветовац, Медошевац) имала је у отаџбинским ратовима много учесника. Скоро сви способни житељи, били војни обвезници или не, учествовали су у ратним дешавањима. Њихове приче и сећања на те дане овде су представљени у цртицама као део веома обимног материјала.

Фотографија из ауторове архиве.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР