Два документа босанског краља Стефана Дабише о разрешењу рачуна протовестијара Жоре Бокшића

По истеку закупа владари су закупцима давали две разрешнице, од којих је један примерак ишао самом закупцу након завођења, а други дубровачкој влади, као пропратно писмо-потврда да је њихов грађанин, закупац, измирио све обавезе. На тај начин дубровачка влада се обезбеђивала да не дође у сукоб са околним владарима, услед несавесног пословања појединца. Том типу дводелних разрешница припадају и ова два акта краља Дабише, о разрешењу рачуна његовог протовестијара, Дубровчанина Жоре Бокшића.

I Босански краљ Стефан Дабиша, заједно са властелом и краљицом Јеленом издаје разрешницу рачуна Жори Бокшићу, на име његовог закупа царина и комора за време краља Твртка I, као и за време своје владавине. Истом разрешницом своди и рачуне са Жоретом, на име вршења дужности протовестијара. Рачун се издаје закључно са потраживањима до 29. септембра 1393.

II Босански краљ Стефан Дабиша обавештава Дубровачку општину да је са њеним подаником, а својим протовестијаром Жором Бокшићем, сравнио све рачуне, о чему је и издао разрешницу Жори, у име свог претходника краља Твртка I и у своје.

Илустрација: Рад Наташе Стајић-Царевић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР