Допринос Светог Пајсија Хилендарца формирању идентитeта Бугара

Пајсије Хилендарац или Пајсије Хилендарски је бугарски светитељ и просветитељ из 18. века који је оснивач Бугарског препорода (буг. Възраждане) или Бугарске Ренесансе, личност која је камен темељац за обнову бугарске државности и стварање модерне бугарске нације. Његово капитално дело „Историја словенобугарска“ из 1762. године покренула је процес буђења бугарске националне свести на простору источног Балкана.

Фотографија преузета са стране 331 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР