Етнолошко-антрополошки поглед на Лепенски вир

У раду се бавимо доступним чињеницама, пре свега семантичким синонимијама, које непосредно произилазе из реконструисаних базичних облика културног система Лепенског Вира. Ове представе тичу се општег идејно-семантичког контекста који је суштински несхватљив без примене структурне анализе са палеоетнолошким предзнаком, односно без етнолошко-антрополошке аналитичке перспективе. У складу с тим, на овом месту – дакле – представљамо крајње сажети осврт на реконструкцију суштинских семантичких кодова, читљивих на основу сакралне архитектуре и уметности протоцивилизације Лепенског Вира, која је у давној прошлости егзистирала на територији данашње источне Србије.

Прошлост источне Србије и суседних области изузетно је занимљива. У том смислу, посебно се издваја прастара цивилизација Лепенског Вира, чији је значај у глобалним оквирима сасвим несумњив. Многобројне изузетне особености ове културе чине је фасцинантном и јединственом, тако да она и данас на особен начин комуницира – премошћавајући јаз од огромног броја векова – са савременим човеком, добијајући посебан значај за идентитет Србије и српског етноса. О овоме сведочи тешко избројив низ разноликих садржаја, тј. текстова – из сасвим различитих области знања, уметности итд. – инспирисаних овом протоцивилизацијом.

Особене карактеристике културе Лепенског Вира њене семантичке поруке чине читљивим тек уз мултидисциплинарни приступ. На овом месту – наслањајући се на претходне радове и осврте сличног типа – покушавамо да у кратким цртама представимо парадигму етнолошко-антрополошких, односно палеоетнолошких, перспектива и виђења значењске комплексности наведене проблематике – служећи се чињеницама доступним на основу, сада већ класичних, радова истраживача који су представили и уоквирили слојевитост ове протоцивилизације.

Фотографија из Народног Музеја у Београду

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР