Ка словенско-православној цивилизацији

Ка словенско-православној цивилизацији

О значају духовно-религијске повезаности, у контексту општих разматрања српско-руских односа у актуелном друштвеном тренутку и прошлости: искушења, могућности и изазови.


О значају духовно-религијске повезаности посебно илустративно и аргументовано може се говорити на примеру српско-руских односа, који имају изузетну семантичку дубину и историјско утемељење. Између осталог, блиске представе о Новом Израиљу код Срба и о Светој Русији и Трећем Риму код Руса указују на повезане обрасце који су суштински утицали на формирање српске и руске колективне свести. Исто тако, изражена и веома снажна русофилија код Срба представља специфичан феномен који се надовезује на претходно наведене идејне обрасце. У раду се-у виду сажетог и илустративног осврта – посебан нагласак такође ставља и на актуелне српско-руске односе, као и на значај њихове сарадње и међусобног разумевања.

Овај текст спада у тематске категорије: