Кроудсорсовање у историји и дигиталној хуманистици

Кроудсорсовање података у историји и дигиталној хуманистици представља једну од најновијих технника које се примењују ради прикупљања свих могућих врста извора, неопходних за рад истраживача. Иста техника, штавише, важна је и за још један процес – очување културне баштине. Како дотични метод још није у широкој употреби, а углавном због дигиталног јаза који постоји у географској и културној умрежености, овај рад се примарно бави значењем самог термина кроудсорсинг и користима од његове примене у дигиталној хуманистици, као и у самој историјској науци. Имајући у виду све наведено, у чланку се такође разматра и примена ове методе, али и нова методологија научног истраживања у датом случају, не само ради презентације исте истраживачима, већ и широј публици. Додатно, размотрена је и вредност ове методе прикупљања података кроз потенцијална достигнућа, те могућности и проблеме њене примене. Иако за сада овај нови метод прикуљања података у историјској науци и другим хуманистичким наукама захтева време и ресурсе, те посебно примену људског рада, његову олакшану реализацију у будућности могла би да потпомогне и вештачка интелигенција, уколико би она била створена за ове намене.

Илустрација преузета од shutterstock_382504249

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР