Ктиторска и владарска права и Српска црква

У раду су обрађена ктиторска и владарска права у односу на Српску цркву. Посебна пажња посвећена je чињеници, да премда, највећи део ктиторских и владарских права није био у складу са црквеним кано-нима, ипак се поступало у складу са њима, не само у средњовековној Србији, већ и у вереме османске власти, па чак и у књажевини и краљевини Србији. Тек у време Краљевине СХС/Југославије, нестају и ктиторска и владарска права.

Илустрација преузета са корица ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР