Магичне фигуре – магични квадрати и друге шеме

Сврха и циљ овог истраживачког рада је да се на бази прикупљених, сређених (класификованих) и обрађених података и досадашњим сазнањима о магичним фигурама – магичним квадратима да одговор на питање (хипотезу): Да ли магичне фигуре имају и у ком смислу речи, магичне особине?

Илустрација преузета са стране 7 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР