Мимезис постварења: О Адорновом тумачењу стратегије модерне уметности

Аутор разматра Адорново тумачење стратегије модерне уметности у њеном покушају одолевања поствареном свету. Ову стратегију модерне уметности франкфуртски мислилац означава као мимезис постварења, увернен да уметност може опонирати стези уклетости једино уколико се идентификује с њом. Апстрактност, дисонантност и нихилизам модерне уметности Адорно схвата управо као мимезис постварења. Циљ модерне уметности је да властитом ружноћом разобличи прикривену «ружноћу» света, да својом шокантношћу тргне реципијента из конформистичког дремежа. Размотривши Адорново тумачење стратегије модерне уметности, аутор примећује да се и она, након почетних успеха, показала недораслом владавини инструменталног ума, тј. свету који почива на апстрактном принципу размене.

Аутор текста: Проф. др Зоран Кинђић

Илустрација: Photo by Anna Shvets on Pexels.com

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР