Мирослав Сапунџић – Текст за изложбу Драгољуба Триндића

Драгољуб Триндић је својим дугогодишњим присуством на домаћој ликовној сцени стекао статус уметника без чијег дела не би било могуће у потпуности говорити о оној врсти поетског дискурса који је посвећен неговању културе тла. Иако афирмисан у различитим областима визуелног стваралаштва, од цртежа до илустрације књиге, у Триндићевом раду доминирају уља на платну чија је иконографија саткана од скоро амблематских приказа руралних крајолика. Његов стваралaчки credo је чврсто утемељен на основама фигурално-представљачког. Ипак, Триндићев реализам није подређен дословном миметичком цитирању појавног света. Он полази од предметног да би утисак о виђеном проткао мисаоним, емотивним и духовним нитима унутрашњег уметничког сопства стварајући хармоничну визуелну целину аутономне естетске вредности. Триндић се креће на линији од фигуралног ка асоцијативном, долазећи у неким делима чак на руб апстракције (Слатински гај).
Кућица у Срему

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР