Митска Топлица – етноантрополошки осврт на најнаглашеније садржаје са митским предзнаком

У раду се, на неколико репрезентативних примера, сагледава митски потенцијал и митоидејна вишедимензионалност топличке области. Наведено подручје има специфичан значај за српску колективну свест, истовремено као прва престоница Стефана Немање представљајући и почетно средиште немањићких корена српске културне баштине. У савременим околностима, представе о овом простору су такође семантички сложене и особене, често истичући изузетни, гранични и историјски слојевити значај Топлице.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР