Наоружање чувара у казненим заводима Кнежевине Србије, Краљевине Србије и Краљевине СХС/Југославије

Законодавним решењем од 29. новембра 1851. године Министарство унутрашњих дела овлашћено је да изда привремено устројство економије у Топчидеру. На основу њега је 20. децембра 1851. године Попечитељство унутрашњих дела издало Устројство економно – апсанског заведења у Топчидеру. Под надзором Атанасија Николића осуђеничким радом су почетком 1853. године и били подигнути економија и казнени завод у Топчидеру, који је био први модерни казнени завод у Србији.

Аутори текста: Радован В. Радовановић и Небојша Ђокић

hallway with window

Фотографија: Jimmy Chan on Pexels.com

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР