О јединственом систему елемената културе

У студији се у виду једне врсте мисаоног експеримента разматра проблематика (ре)конструкције јединственог система елемената културе, по узору на (превасходно левистросовску) идеју о реалној могућности издвајања објективно постојећег, универзалног културног система аналогно моделима констатованим од стране природних наука. Другим речима, на овом месту, првенствено полазећи од раније презентоване српске грађе, разматрамо степен изводљивости замисли о издвајању културних категорија, тј. елемената који се налазе у основи феномена културе.

Сам процес реконструкције подразумева стављање посебног нагласка на садржаје уочене унутар различитих митско-ритуалних комплекса. Ови обрасци се могу упоредити са језичким, логичким и другим културним моделима, који поседују сродне структурне карактеристике.

Општи формални парадигматски модел

Илустрација преузета са стране 108 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР