Парк на Медијани

Сви су изгледи да ће наредних месеци између Ниша и Нишке Бање отпочети изградња археолошког парка са стазама, видиковцима, амфитеатрима и поучним путоказима. Ове године ће Археолошки институт у Беогаду, у сарадњи са музејима из целе Србије, настојати да прикупи што више података о до сада спроведеним истраживањима, обради прикупљене предмете и адекватно их публикује. На основу објављених радова биће сумирани резултати до којих се дошло протеклих година и начињени планови за ископавања у наредним годинама.

Поред тога, предстојеће лето обележиће кампање на неколико великих, познатих локалитета. У Сремској Митровици су ископавања већ отпочела и трајаће до краја овог месеца. Реч је о заштитном истраживању у самом центру града. Откривени су трагови античке архитектуре, али још увек није јасно да ли је у питању део улице накадашњег Сирмијума или део неког стамбеног објекта. Овим радовима руководе архитекта Мирослав Јеремић и археолог Ивана Поповић – каже Милоје Васић, директор Археолошког института у Београду, и најављује даља истраживања.

Фотографија преузета са стране 1 ауторовог текста.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР