Певање ”из вика” у месту Прибојска Бања

Текст Марије Делић
На територији западне и југозападне Србије користи се народни термин певање из вика који се односи на старију вокалну традицију. Овај рад ће настојати да на певачким примерима забележеним у месту Прибојска Бања открије који начини или врсте певања су обухваћени овим називом, и да кроз анализу текстуалних и музичких компоненти сагледа обликотворне принципе по којима напеви функционишу.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР