Потврда великог војводе Сандаља о наплати дријевске царине

Потврда великог војводе Сандаља о наплати дријевске царине

Признаница великог војводе Сандаља дубровачкој влади, настала поводом исплате прве рате закупа дријевске царине, сачувана је у препису. Одликује ју неколико нових елемената у оквиру постојећег формулара, па се тако овде, први пут у актима Сандаља помињу русаг у оквиру интитулације и печат, као средство овере, у оквиру промулгације.

Овај текст спада у тематске категорије: