Примена нових технологија у историјској географији: апликација ХГИС-а и његове могућности

Примена нових технологија у историјској географији: апликација ХГИС-а и његове могућности

У раду су представљене могућности примене нових технологија у историјској географији, са посебним освртом на тзв. Историјско географски информациони систем, тзв. ХГИС, који у савременој историографији представља релативно ново поље истраживања.

Овај текст спада у тематске категорије: