Примена нових технологија у историјској географији: апликација ХГИС-а и његове могућности

У раду су представљене могућности примене нових технологија у историјској географији, са посебним освртом на тзв. Историјско географски информациони систем, тзв. ХГИС, који у савременој историографији представља релативно ново поље истраживања.

Илустрација преузета од shutterstock_1238458639

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР