Размишљања поводом историјских сцена живописа и зиданог иконостаса Беле цркве у Карану

У раду се износе потпуно нова тумачења историјских сцена и идентификација појединих „непознатих“ историјских личности насликаних у Белој цркви каранској а све на трагу достигнутих сазнања у ранијим истраживањима о непосредним родбинским везама цара Душана и кнеза Лазара, као и о Добровоју, најстаријем сину кнеза Лазара. На овај начин се откривају родбинске везе између кнеза Лазара и жупана Брајана. У исто време се врши расветљавање личности из породице жупана Брајана као и његова припадност породици Растислалић која је једна од најмоћнијих властеоских породица при двору српских краљева и царева прве половине XIV века.

Фотографија преузета са Википедије: BoskoM at English Wikipedia, Public domain, via Wikimedia Commons

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР