Резултати истраживања обреда литија

У раду се, у најосновнијим цртама, представљају финални резултати истраживања ритуала литијског опхода, спровођених током претходних година у областима српског етничког простора. Консултована је целокупна доступна литература о ритуалу литија, а највећи део теренских истраживања остварен је на подручју источне сврљишке културне зоне (обрађено је свих 19 села), с тим да су истраживањима обухваћене и друге области, у циљу комплетирања опште представе. 

На овом месту се издвајају они резултати и закључци који имају посебан значај за проучавање овог феномена и указују на извесне до сада непознате специфичности. Нагласак је стављен на сагледавање неких од најинтригантнијих и најзначајнијих импликација проистеклих из истраживања, међу којима су издвојене оне које су везане за концепт синхронијске комуникације и универзалне структуре мишљења.

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР