Резултати савремених етнолошких истраживања Горњег Полимља

У овом раду износе се резултати етнолошких истраживања Горњег Полимља, превасходно у вези са проучавањем етничког и верског идентитета, као и традиционалне духовне културе. Нагласак је стављен на емпиријску грађу, у складу са чињеницом да су теренским истраживањима обухваћени припадници свих етничких и конфесионалних група у овој области. Посебно су разматрана и питања везана за промену етничког изјашњавања, односно проблематика међуетничких односа и коегзистенције. Однос традиционалног и модерног, као и регионалне специфичности, такође су наглашени у овој студији.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР