Родбинске везе Хајдук Вељка са устаничким првацима као фактор у његовом командном напредовању

Овим радом се откривају непознате крвне и безкрвне родбинске везе Хајдук Вељка Петровића са знатним српским вођама Првог српског устанка а поготову са Станојем Стаматовићем Главашем који га је и предложио за војводу Бање.

Илустрација преузета са Википедије: Uroš Knežević, Public domain, via Wikimedia Commons

Родбинске везе Карађорђа и његове породице са војводама и јунацима Првог српског устанка ни до данас нису расветљене, пре свега, због одсуства изворне грађе као и због непрецизности сећања актера у догађајима. Значај ових питања за суштинско сагледавање историјских догађаја и начин расветљавања већ су уочени:
„Родбинске везе у друштвеном животу играју велику улогу те је за разумевање политичких догађаја неопходно потребно прикупити родбинске податке о политичким факторима. Родбинске и биографске податке, датуме рођења, венчања и смрти појединих народних старешина из Првог српског устанка, немогуће је пронаћи и утврдити у свој потпуности, али се и на овом пољу систематским архивским истраживањима могу постићи лепи резултати“.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР