Светски трендови од 2017. године

Како би понудио анализу трендова у светској посебно европској политици, Јанковић прво указује на врсте прогноза и њено место у изучавању међународне политике. Он указује на значај
планирања, тј. прогнозирања за државнике, економске и војне стратеге. Први део текста је посвећен дакле, месту прогнозе у међународним односима. Он критикује доминантну англоамеричку школу у међународним односима, са свим њеним изданцима, да би понудио другачије методе у напору да се загледамо преко временског хоризонта. Јанковић тврди да је Европа уније ушла у својеврсну 1943. годину, поредећи незаустављиву пропаст са ситуацијом у којој се немачки Трећи рајх нашао 1943. године. Он анализира трендове у Европи, на Блиском и Далеком истоку и делимично оне везане за Африку.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР