Средњовековна жупа Сврљиг у српској земљи Тимок

Рад израдио: Живојин Андрејић

Праћењем историје земље Тимок српско-словенског племена Тимочана и њиховог жупског система уочава се постојање жупе Сврљиг. На основу средњовековних извора и турских катастарских пописа у раду се врши реконструкција опсега српске средњовековне жупе Сврљиг и њеног броја насеља, цркава, манастира и тргова.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР