Црквено певање у манастиру Жичи од средине 20. века до данас: од жичког напева ка византијском појању

Рад израдила: Гордана Благојевић

Црквено појање као певана молитва представља једну од
главних активности монашког и, шире посматрано, хришћанског живота. У фокусу интересовања овог рада налази се богослужбено певање сестринства манастира Жиче, његов развој од средине 20. века до данас. У првом периоду, од краја четрдесетих до краја деведесетих година 20. века, монахиње су развиле и неговале аутентичан жички напев. Почетком двехиљадитих постепено се прелази на византијско црквено
појање, које данас доминира. Сагледавају се различити друштвеноисторијски фактори који су утицали на начин певања у овом манастиру и на његове трансформације.

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР