Међународни тематски зборник: Духовна култура и религиозност некад и данас-различити контексти и традиције

Аутори: Ивица Тодоровић, Гордана Благојевић (ур.)

Овај међународни тематски зборник настајао је паралелно са зборником: „Нематеријално културно наслеђе и локална средина-резултати савремених мултидисциплинарних истраживања Александровачке жупе и околних области“. Иако првобитно замишљени као један зборник који би обухватио различите осврте на проучавање нематеријалне културе, у току рада су се наметнуле две целине које се баве духовном културом других геокултурних простора („Духовна култура некад и данас…“) и мултидисциплинарним изучавањем нематеријалног културног наслеђа једне области, како је урађено зборнику о Александровачкој жупи.

Међународни тематски зборник: Духовна култура и религиозност некад и данас-различити контексти и традиције, Група издавача, Београд, 2012, 277 стр.

Илустрација: Драгољуб Триндић

Овај текст спада у тематске категорије:

СРПСКИ НАУЧНИ ЦЕНТАР